Vážíme si našich zákazníků a vykupované zlato, zlaté zlomky i zubní zlato vážíme s největší možnou přesností. Při výkupu používáme velmi přesné, kalibrované a certifikované váhy japonského výrobce SHINKO DENSHI CO., LTD.

Japonská společnost SHINKO DENSHI CO., LTD. se výrobou vah a systémů pro přesné vážení zabývá od svého vznik v roce 1963. Za dobu svého působení získala řadu ocenění např. v roce 1998 získal závod Tsukuba certifikát ISO9001, v roce 2005 byla společnost registrována jako společnost s certifikací JCSS (Japan Calibration Services System). V roce 2001 byly produkty sjednoceny pod značkou „ViBRA“ V roce 2007 společnost představila, jako první na světě, analytickou váhu se snímačem s ladičkou řady HTR.

Nejen výrobce, ale i kalibrace je důležitá.

V České republice zajišťuje certifikaci a kalibraci měřidel Český metrologický institut, který zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti v rozsahu podle § 14 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Pro každou váhu je vydáván Certifikát, který má podle vyhlášky 345/2002 Sb. platnost 2 roky a pak se musí nechat váha opět zkontrolovat.

Naše pobočky používají velmi přesné laboratorní váhy s označením  VIBRA AJ-4200CE a DENSHI  SHINKO AJH-2200CE a mají příslušný platný certifikát  Českého metrologického institutu.