V úvodu jsme uvedli dvě možnosti prodeje zlomkového zlata. První, celkem rozšířená je ta, kdy různé firmy a překupníci nabízí pomocí inzerátů a letáků výkup zlomkového zlata na akcích, které pořádají. Postup je ten, že Vámi přinesený předmět otřou o kámen – buližník, na kterém zůstane stopa, tu poté potřou kyselinou a řeknou Vám ryzost přineseného předmětu. Kyselina podle procenta naředění smaže stopu a tak se určí ryzost 8, 14 nebo 24 karátů. Máte ale jistotu jak je kyselina naředěná? A co když je ryzost Vámi přineseného předmětu mezi těmi uvedenými. Při současné ceně zlata tak může rozdíl činit stokoruny i tisíce korun. Druhá možnost je jít na kamennou pobočku prověřené společnosti, která se výkupem drahých kovů zabývá profesionálně. Odborník Vám přesně zváží Vaše předměty na zlatnické váze, po ztavení Vašeho materiálu do homogenního slitku se přesně určí procentuální obsah zlata ve slitku kalibrovaným rentgenovým spektrometrem, takže žádné určování ryzosti subjektivní metodou, ale správně objektivně. Dostanete tak přesnou hodnotu a podle ní Vám vyplatí Vaše peníze a to v závislosti na aktuální ceně zlata na trhu. Konečná výkupní cena v takovéto společnosti je vždy vyšší než na nějaké akci a hlavně je plně transparentní. Samozřejmostí je i profesionální jednání pracovníků a možnost průběžného sledování jejich činnosti. Například jako na naší provozovně na Slovákově ulici 6 v Brně.

Zdroj: analytik ORO-Praha